Dommer

Norsk Elektro – Kontroll AS har bred og lang erfaring fra rettsaker av elkontroll-relatert karakter. Ofte kan ting være annerledes en det ser ut ved første øyekast, og du kan ha rett på erstatning snarere en å måtte betale erstatning.

Her er et eksempel på en dom: Dom i sivil sak – fagdommer(e)

Kontakt oss gjerne dersom du trenger bistand i en elkontroll-relatert sak.

 

Kontakt oss