Eltakst

Norsk Elektro – Kontroll AS er en bedrift med utdannet eltakstmann i segmentet grunnleggende eltakst bolig og skadetakst.

Vårt personell er sentrale i utdanningen av eltakstmenn i landet.

Vi bidrar gjerne med en tilstandsvurdering av elanlegg i en bolig før salg, men også i etterkant. Da kommer godkjenningsordningen Nemkogodkjent eltakstmann skadetakst inn i bildet.

Det er forskjell på eltakst og elkontroll, da takstbegrepet også inneholder krav om prising av dedikerte forhold i hht Elektroskolens retningslinjer, mens en elkontroll kun er beregnet på å avdekke tilstanden basert på eventuelle avvik.

Norsk Elektro – Kontroll AS betjener både eltakst  – og elkontrollområdet.

Spesielt i eierskiftesammenheng, dvs når et boligsalg er utført, har vi mye erfaring både med deltagelse i rettsapparatet da primært som sakkyndig vitne for boligkjøper. Vi er også benyttet av boligeiere som har mistet boligene sine i brann, der de har behov for assistanse for å vurdere om forsikringsselskapet og skadeutredere fra både politi og DLE (Det Lokale Eltilsyn), har utført et forsvarlig etterforskningsarbeid.

Takstbegrepet kan også inneholde vurderinger av andre forhold som vannskadet elektrisk utstyr, forurenset elektrisk utstyr, vurdering av nye elektriske anlegg, og kvaliteten på dette sett mot elektroregelverket og annet regelverk relevant for installasjonen.

Uforpliktende evaluering av deres sak innenfor begrenset omfang.

Kontakt oss for vurdering av din sak.

Kontakt oss