Bolig

Norsk Elektro – Kontroll AS tilbyr to former for eltakst bolig.

Den ene formen er tilstandsvurdering av elanlegg før salg. Mange meglere og selgere tror da at ved å synliggjøre tilstanden, som kan inneholde feil og mangler, får man mindre for boligen.

Vår erfaring er snarere det motsatte. Man får boligkjøpere som har råd til å ta eventuelle utbedringskostnader, og kan utføre forebygging / utskifting før familien flytter inn.

Noe du som boligkjøper bør vurdere, er hvordan tilstanden er i boligen i sameiet eller borettslaget el. lignende som du vurderer å kjøpe? Har sameiet etc noen tilstandsvurdering av bygningsmassen overhodet? Har de utført lovpålagt internkontroll av bl.a elanlegget, et krav som kom i 1992? Dersom ikke, vet du om det er planlagt noe slikt arbeid? Dersom ikke kan du risikerer å få en betydelig økning av fellesutgiftene i årene som kommer. Har sameiet etc noe fornuftig felles økonomi for vedlikehold av bygningsmassen?

I boliger og bygninger generelt gjelder at dersom det er gjort noe elektrisk arbeid i eiendommen skal det foreligge dokumentasjon på dette. Kravet kom i 1999. Dersom det ikke finnes noen slik dokumentasjon, er rådet ”ikke kjøp”. Konfliktnivået i forbindelse med eierskiftesaker er stort, og svært ødeleggende for mange.

Eier / selger av boligen skal ha en dokumentasjon på det elektriske anlegget som da har blitt utført etter nevnte dato. Dette er et forskriftskrav, uansett hva både megler, selger og byggtakstmann måtte finne på å si. Ansvaret for å få dette etablert går over på deg etter noe tid.

Havner du først i en eierskiftesak, har vi mye erfaring i bistand i slike. Sannsynligvis er vi et av landets mest benyttede eltakstfirma i den sammenheng.  Dette er den andre formen for eltakst.  Erfaringer fra slike saker er ofte en stor fordel i rettsapparatet. Vårt mannskap har utdanning fra Elektroskolen AS, den eneste utdanningsarenaen for Nemko godkjente eltakstmenn pr dags dato.

Ofte ser vi utbedringskostnader i flere hundre-tusen-kroners-klassen for feil på elanlegg. Av og til inkluderer det også bygningsmessige kostnader for å få elanlegget i den stand det er markedsført som. Dette har eltakstmenn noe trening i å vurdere.

Vi tar oppdrag over hele landet.

Ønskes referanser kan det oppgis.

Kontakt oss