Norsk Elektro Kontroll AS i 20 år

Din sikkerhet er vår fokus – siden 1997!

Vi er med våre 20 år (1997 – 2017) et av landets eldste spesialfirmaer innen el-sikkerhet og ENØK. Vi holder, som eneste aktør i Norge, kurs og utdanner eltaktsmenn i Norge.

Vår kompetanse er din trygghet – vi vet hva vi driver med.

Siste artikler

Kvalitetissikring av el-anlegg

Vi vet at det er et meget stort behov for nøytral kvalitetssikring
av elektriske anlegg. Husk at et dårlig anlegg er en direkte brannfare – og noe som bør tas på alvor. Kontakt oss for å få kvalitetssikret ditt elektriske anlegg.

Kontakt oss