Landbruk

Finans Norge og en del av deres forsikringsmedlemmer har innført krav om elkontroll av landbruksinstallasjoner fra 1.1.2016.

Dette gjelder primært landbruk som etter ”hold” forskriften er pålagt å ha brannvarslingsanlegg i følge det opplyste.

Erfaringer viser at det også i landbruket er store behov for elkontroll med termografering, være seg i boligene eller i driftsbygningene.

Vårt mannskap har erfaring fra slike oppdrag og er delaktig i utdannelsen av flere landbrukskontrollører.

Se menyen ”Elkontroll næring” for å se våre sertifiseringer.

Ønsker du tilbud på ditt gårdsbruk, ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Vi har spart våre landbrukskunder for millioner av kroner ved å være i forkant med forebygging og kontroll.

Kontakt oss