Næring

Både i forbindelse med omsetning av næringsbygg og tilstandsvurdering for øvrig, kan det være hensiktsmessig med en eltakst.

Hva er estimerte kostnader dersom du for eksempel skal kjøpe et bygg og får med en del ”gammelt gruff” på kjøpet?

Har virksomheten innført lovpålagt internkontroll, et krav som kom i 1992?

Hva om den ikke har gjort det, og du får et krav om etablering, kanskje i flere hundre tusenkronersklassen? Hva om utbedringsbehovet på elanlegget ligger i millionklassen? Hvordan regulerer dere det i kontrakten?

Er du styreleder i et borettslag eller sameie?

Hva er tilstanden på ditt lags elanlegg? Har dere kapasitet til elbillading som eksempel, eller må elverkets transformator oppgraderes, samt dine hovedtavler og underfordelinger?  Hvor mange millioner har dere på vedlikeholdsbudsjette for dette? Hvorfor bør elbileiere kjøpe bolig i ditt sameie / lag? Er det tilrettelagt, eller er det ikke?

Når fikk du etablert lovpålagt internkontroll i ditt sameie? Fungerer klembeskyttelsen i garasjeporten, dersom for eksempel et barn forsøker å ”lure” fotocella, med å krype under den?  Det gjorde ikke garasjeporten i et borettslag på Lørenskog i 2005, og et barn mistet livet. Myndighetene (DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap) var ikke nådige i sin medieomtale av styret i media i uken etter ulykken.

Trenger ditt sameie eller borettslag bistand til å lage både et fungerende internkontrollsystem, gjennomføre kontroll som muligens kan gi deg rabatt på forsikringen, samt gi dine sameiere en forutsigbarhet i temaet elbillading?

Dersom du får en brann i sameiet, borettslaget, organisasjonen eller bedriften din, og du ikke har etablert noe fungerende internkontrollsystem, er muligheten tilstede for at du får avkortning i erstatningsoppgjør.  Det samme gjelder dersom du overtar et næringsbygg og uhell skjer etter overtakelse.

En eltakst i kombinasjon med elkontroll kan gi nyttig informasjon for forutsigbarhet og forebygging samt estimerte kostnader på tiltakene.

Kontakt oss