Kurs

Vi tilbyr bedriftstilpassede kurs innen følgende kategorier

 • Bistand vurdering av DLE rapporter, er korrekt hjemmel benyttet?
 • NEK 405.1 – Elektrotermografi
 • NEK 405.2 – Brannforebyggende elkontroll – bolig
 • NEK 405.3 – Elkontroll næring
 • NEK 405.4 – Elkontroll foretak
 • Implementering av IK elektro i din virksomhet
 • Sluttkontroll av elanlegg
 • FSE
 • Instruert personale
 • Elektromagnetisk måling
 • Annet på forespørsel

 

Kontakt oss på for å finne ut hva vi kan hjelpe deg med!

Kontakt oss