Priser

Ordinær timepris, kr. 1 450,00 eks. Mva

Gratis samtale inntil 0,25 time om du har en sak eller ikke, i fob med eierskiftesaker, ”overfakturering” og andre forhold relatert til usikkerhet rundt elanlegg og utstyr.

Rabatt til medlemmer av Huseiernes landsforbund med 10 % pr time og rammeavtalekunder.

Kilometergodtgjørelse pr km: kr. 5.50 + eventuelle bomavgifter. Kan bli fakturert som rundsum (RS).

Eventuelle merkostnader til innleie av for eksempel utstyr som evaluering,  fakturagrunnlag + 15 %.

Kostbart måleustyr kan kreves separert fakturert som utleie av måleutstyr. Eksempler på dette er termografikamera og ”loggeutstyr”.

Oppdrag som utelukkende kun prises etter timepris er oppdrag der skadeomfang eller tilstand ikke er kjent. Dersom intet er avtalt i forkant gjelder ordinære timesatser.

Oppdrag som kan tilbys som fastprisoppdrag:

Tilstandsvurdering av elanlegg i boliger før salg basert på vår guideline for den type oppdrag.

Elkontroll næring og landbruksoppdrag.

Priser er gjeldende fra 1.1.2016 dersom ikke annet er avtalt og fakturert.

Kontakt oss