Brannetterforskning

Flere av våre kunder har opplevd å få sin eiendom skadet eller totalt ødelagt i brann.

Noen av dem har også opplevd å ha bli mistenkt for å ha tent på selv. I flere av disse sakene ser vi at utredningen fra elektrofaglige sin side har blitt ganske stemoderlig behandlet, og det har vært nødvendig med en nøytral evaluering. Av og til kan det se ut til at det kan ha blitt påvirkning fra politiet eller skadeutredere fra forsikringsselskap som side, som har bidratt en lite objektiv vurdering fra DLE (Det lokale Eltilsyn).

I flere av disse forholdene ser vi konkrete mangler i utredningen, og i noen tilfeller er det grunnlag for regresskrav blant annet mot elektroentreprenør for mangelfulle rutiner på utførelse av elektriske arbeid. Et forsiktig estimat av feil med nye elektriske leveranser fra den Norske elektrobransjen er på 50 %, med total mangel på kvalitetssikring og opplæring.

I tillegg til dette kommer feil og mangler i utførelse av elektriske anlegg av både private og bedrifter som ikke har nødvendig utdanning og tillatelse til å utføre arbeid på elektriske anlegg. Markedet for salg av elektromateriell og ulovlig installasjon er forsiktig estimert til minst 2 milliarder kroner årlig. I tillegg kommer det et forsiktig estimat på minst det dobbelte fra elektrobransjen selv, dvs minst feil og mangler for 4 milliarder kroner, slik at feilaktig ulovlig og forskrifts-stridige kostnader beløper seg til minst 6 milliarder kroner årlig.

Feil utførelse ser ikke ut til å være noen del av vurderingen av branner i den Norske brannetterforskningen. Innehaver av Norsk Elektro – Kontroll AS og Nemkogodkjent Eltakstmann Jon Henrik Leere, deltok nylig (mars 2017) i en rettssak der en tidligere KRIPOS ansatt kunne fortelle at det var kun to årsaker til elektriske branner. Det var 1: Enten feil bruk, eller 2: Feil på elektrisk utstyr. Han ble da orientert om at han hadde utelatt et svært omfattende årsak, ulovlig elektrisk arbeid for minst 6 milliarder kroner årlig.

Har du mistet din bolig i brann og blitt konfrontert med at du har tent på selv og vet at du ikke har gjort det, kan det være nyttig med en samtale.

Representerer du et forsikringsselskap, og føler at du ikke har fått utredet eventuelle ”fenomenskader” tilstrekkelig, kan det også være nyttig med en samtale.

 

Kontakt oss