Bolig

Flere forsikringsselskap gir rabatt dersom du får kontrollert boligen din av en NEK 405.2 brannforebyggende elkontroll bolig sertifisert elkontrollør.

Både Nemko og Det Norske Veritas har liste over sertifiserte kontrollører.

Vårt mannskap er sertifisert i hht NEK 405.2 i tillegg til Nemko godkjent eltakstmann.

Kravet for å bli eltakstmann på grunnleggende nivå, er at man har denne sertifiseringen (NEK 405.2) i ”bunnen”, deretter et obligatorisk ukeskurs med omfattende eltaksteksamen. Flere av spørsmålene på eksamen har en ”nullfeil” toleranse. Dette innebærer at dersom feil svar på kun et slikt spørsmål, så medfører det ”ikke bestått”.

Av denne årsak anbefales på det sterkeste å benytte Nemkogodkjente eltakstmenn, da de har trening i å vurdere ut fra et eltakstperspektiv i tillegg til et kontroll perspektiv.

Alle Nemkogodkjente eltakstmenn har bestått  NEK 405.2 sertifiseringen.

Kontakt oss