Næring

Vi har personell med sertifisering for utførelse av elkontroll næring inkludert termografering.

Flere forsikringsselskap gir rabatt på forsikringen dersom næringsbygget, sameiet, borettslaget, landbruksinstallasjonen, handelsparken med mer blir kontrollert av en NEK 405.1 (Elektrotermografi) og NEK 405.3 (Elkontroll næring) sertifisert personell.

Vårt mannskap er sertifisert i hht elkontroll normene:

NEK 405.1 – Elektrotermografi
NEK 405.2 – brannforebyggende elkontroll – bolig og
NEK 405.3 – Elkontroll næring.
Bedriften er sertifisert i hht NEK 405.4  – Elkontroll foretak.

Vi har i gjennom et utall kontrolloppdrag spart våre kunder for millioner av kroner.  Slike kontroller er lovpålagt og vil være et nyttig bidrag for å unngå reduksjon i eventuell utbetaling dersom et uhell skulle oppstå. Det er ditt ansvar som eier, forvalter, styreleder i sameie og borettslag med mer å ha satt i gang en internkontroll. I tillegg til selve kontrollen, skal du også ha dokumenterte rutiner på flere andre forhold.

Vårt firma kan bistå ditt med å få dette på plass.

Kombinasjonen eltakst og elkontroll kan bidra til både forutsigbarhet og god økonomi for ditt sameie / borettslag / bedrift. Dette gjelder både for din egen virksomhet og dine eventuelle leietagere og brukere.

Kontakt oss