Elsikkerheten i Norge ute av kontroll?

Skrevet av Jon Henrik Leere, Eltakstmann, innehaver av Norsk Elektro – Kontroll AS og Elektroskolen AS

Del artikkelen

Som eltakstmann og med mer enn 40 år i elektrobransjen , sannsynligvis en av de med mest erfaring i fra rettsapparatet med hensyn til eierskiftesaker, er det relevant å stille spørsmålet.

Et forsiktig estimat basert på kjente regnskapstall fra noen av de store landsdekkende kjedene innen salg av elektromateriell, kan det se ut til at det ULOVLIGE elektriske markedet, er minst på 2 milliarder kroner årlig.

Med ulovlig menes da salg til private eller bedrifter som ikke har lov til å utføre elektroarbeider på det faste elektriske anlegget, men gjør det.

Legger man til det som utføres ulovlig av elektrobransjen selv, så kan man supplere med ytterligere noen milliarder.

I og med at det ikke er noen form for kvalifisert 3. parts kontroll av elektriske anlegg, står og faller kvaliteten med den som utfører arbeidet sine kvalifikasjoner, og bedriftenes kvalitetsfilosofi. Mindre enn 5 % av elektrobransjen har noe system for kvalitetssikring.

DLE (det Lokale Eltilsyn) er en ordning som har eksistert i mange år, der det ikke er noen form for kvalifiserte opptakskrav, med unntak av at vedkommende elkontrollør har gjennomgått og bestått teknisk fagskole.

Denne grupperingen elkontrollører har minimal opplæring innen elsikkerhet og kontroll på teknisk fagskole, og heller ingen opptakskrav i for eksempel en obligatorisk kompetansetest for å bli kontrollør.

Mange er de sakene undertegnede har deltatt i som eltakstmann, der DLE kontrollør har gjennomført kontroll i forkant, og konkludert med at det ikke er noe feil i installasjonen. Ved grundigere kontroll, viser det seg at DLE sin rapport er totalt feil, og flere enn en gang er det avdekket farlige forhold i elanlegget.

Bildene viser et slikt eksempel der det har vært omfattende korrosjon i lang tid, og alt for høye og ulovlige temperaturer på enkelte av koblingsklemmene. Maksimum tillatt temperatur er 70°C på denne type ledere. Her snakker vi nærmere 120 °C, og det er kun tidsspørsmål før en brannutvikling.

Befolkningen som får kontroll fra det offentlige (DLE) bør forvente et grundigere arbeid fra deres side. Videre må det bli en kvalifisert opptaksprøve, samt regodkjenning for å drive med dette arbeidet, dersom det har noen funksjon overhodet.

Bildene viser en tilstand i en bolig, men de samme avvikene, dvs tilstandene er funnet etter DLE i landbruksinstallasjoner, næringsbygg med mer. I denne installasjonen var det to slike forhold med brytere som dette, samt annet brannfarlige forhold og fare for strømgjennomgang. I rapporten til DLE var det skrevet at det ikke var noe ulovlig å registrere, selv om alle forholdene som er påpekt her, var i boligen på det tidspunktet kontrollen ble foretatt fra deres side.

Tatt i betraktning av at DLE får sine føringer fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap) er det relevant å stille spørsmål om kompetansen fra landets øverste organ også. Undertegnede har ved flere anledninger anmodet om en uavhengig evaluering av DSB sin rolle innen brann og elsikkerhet. Ikke minst etter deres rolle innen etterforskningen av brannen i Drammen, som kostet 7 polske arbeidere livet i november 2008.

Nå sier også DSB i en egen rapport til departementet at det er grunnlag for endringer, og de foreslår en sertifisering av DLE personell. Dersom den funksjonen, som koster samfunnet en halv milliard i året å administrere og utføre, med minimal samfunnssikkerhet, skal ha noen verdi, er det et minimum av hva man bør kreve. De sier imidlertid at de foreslår reduksjon i tilsyn. Behovet med manglende kvalifisert tilsyn i flere tiår er imidlertid enormt. Det er garantert elektrofeil i Norge for minst tosifret milliardbeløp, sannsynligvis tresifret.

Se DSB rapporten her

Pr i dag er nok konklusjonen at alle er sin egen lykkes smed, og at elsikkerheten i Norge er ute av kontroll.